IV ЛЯТНА ШКОЛА ПО МЕДИАЦИЯ</br>СЕМЕЙСТВОТО В ОСЪЗНАТИЯ ПРОЦЕС НА МЕДИАЦИЯ

IV ЛЯТНА ШКОЛА ПО МЕДИАЦИЯ
СЕМЕЙСТВОТО В ОСЪЗНАТИЯ ПРОЦЕС НА МЕДИАЦИЯ

Етапи и стъпки за провеждане на Онлайн Медиация

Етапи и стъпки за провеждане на Онлайн Медиация

Медиация за всички

Медиация за всички

EuroNetMediation

Проект “Европейска мрежа от медиатори за разрешаване на международни спорове в Европа”

на Професионална асоциация на медиаторите в България

Покана - Международна лятна школа

Скъпи приятели на Медиацията,

Имаме удоволствието да ви поканим на IV Лятна школа по медиация "Семейството в осъзнатия процес на медиация" - 4-7 септември 2020г., гр. Варна, Св. св. Константин и Елена

Професионална асоциация на медиаторите в България /ПАМБ/

Проблемите:

  • Недобра и противоречива саморегулираща се рамка, в която попада дейността на медиатора;
  • Липсата на общи измерители за определяне качество на услугите в медиацията.

Решенията:
Да се анализират съществуващите регулаторни подходи и подходите за саморегулиране с цел да се въведат общи критерии за устойчиво качество на професията „медиатор”, като освен всичко друго се обърне внимание на стандартите за началното и надграждащите обучения за акредитация и сертификация, на механизмите за подаване на жалби срещу медиатори и на други подобни проблеми…
Да се идентифицират добрите практики и модели в това отношение.
Да се обсъди създаването на съответни независими и представителни органи във всяка държава членка – например камари на медиаторите или сходни органи с правомощия, които ще осигурят саморегулацията на медиаторската професия.

Как да преминем от думите към действията:
Първа стъпка – да се организира Европейска конференция за медиация през есента на 2013 година в Любляна, Словения, като се надяваме на подкрепа от страна на Европейската комисия, Европейския съвет на министрите на правосъдието и на Съвета на Европа; да се обсъдят поставените проблеми, да се поканят индивидуални и институционални доставчици на медиаторски услуги, които са заинтересовани от идеята за превръщане на медиацията в професия; да се подпише декларация, както е договорено по време на конференцията.

Често задавани въпроси

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят.

Примерни критерии

Вижте повече...

Правна рамка