002Тема на Конференцията беше “Перспективи на съдебната Медиация” и събра на едно място магистрати и юристи от цяла Европа.


Петък, 11 Май, 2012, Европейската Асоциация на Съдиите за Медиация (GEMME) организира симпозиум по съдебна Медиация в Париж, под патронажа на Френското Министерство на правосъдието. Това даде възможност да се анализира и мястото на Медиацията като способ за алтернативно решаване на спорове в Европа днес.
На Конференцията присъстваха представители на много Европейски държави (Германия, Белгия, България, Хърватска, Испания, Франция, Унгария, Латвия, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Великобритания, Прсия, Словения, Швейцария), както и Канада, а също така представители на Съвета на Европейския съюз, които дискутираха в следните направления:
- Различни методи, използвани в различните държави за насърчаване на Медиацията, като задължителна стъпка преди Съда, чред предоставяне на бонуси при опита за постигане на споразумение чрез Медиация или чрез санкции ако се откаже минаване през процедурата;
- добри практики по семейна Медиация, търговска Медиация, трудова Медиация, административна Медиация и др.;
- бъдеще на Медиацията, включително ролята на Интернет в разрешаването на спорове;
- транспонирането на Директива 2008/52/EO в местните законодателства.

Двама представители на Проекта имаха честта да представят на този широк кръг международни специалисти основните цели на Проекта EuroNetMediation и да развият международната мрежа от Медиатори в Европа. На симпозиума беше представена и Конференцията на 1-2 Ноември, 2012 г.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Покана - Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС Покана - Международна лятна школа по преговори, медиация и ОРС ПОКАНА ПРОФЕСИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ПАМБ/ за втори път организира II МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА...
Международна лятна школа по комуникация, преговори, медиация Международна лятна школа по комуникация, преговори, медиация МЕЖДУНАРОДНА ЛЯТНА ШКОЛА ПО КОМУНИКАЦИЯ, ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ 21-25 юни 2017г. гр. Поморие www.pamb.info; www.mediation-net.eu Каква...

Често задавани въпроси

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят.

Примерни критерии

Вижте повече...

Правна рамка