pamb1Проблемите: - Усилията за подкрепа на медиацията са съсредоточени основно върху представителите на юридическите професии, като действителните "потребители" на услугата остават извън тях; - Езикът за популяризиране на медиацията е сложен и труден за разбиране от хората, които не принадлежат към правните среди; - Липсата на информация и доверие към процедурата представлява най-голяма пречка пред разпространението на медиацията.

Проблемите:

 • Усилията за подкрепа на медиацията са съсредоточени основно върху представителите на юридическите професии, като действителните "потребители" на услугата остават извън тях;
 • Езикът за популяризиране на медиацията е сложен и труден за разбиране от хората, които не принадлежат към правните среди;
 • Липсата на информация и доверие към процедурата представлява най-голяма пречка пред разпространението на медиацията.

Цел на инициативата:

 • Да се разработи богата по своето съдържание онлайн платформа с материали за обучение, като се заимстват доказани в практиката методи на преподаване;
 • Да се създадат онлайн курсове за обучение по управление на конфликти, водене на преговори, постигане на споразумения, вземане на решения, общи комуникативни умения, адресирани към специфични групи лица;
 • Да се обучат широки социални групи чрез безплатна онлайн платформа, чиято е цел е ден след ден да подобрява уменията за всекидневна комуникация, знанията за същността на конфликта и уменията за управление на конфликтите.

Как да преминем от думите към действията:

 • Да се очертаят приложимите обучителни методи, които ще бъдат възприети, да се определи съдържанието на платформата;
 • Да се постигне "видимост" на онлайн платформата, като се популяризира сред широки социални групи.

Кратко представяне на проекта може да бъде намерено на адрес:
http://issuu.com/smart_management_services/docs/mediation_for_all_project/1

 

 • image
 • image
 • image
 • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...