на Професионална асоциация на медиаторите в България,
одобрен за финансиране от Европейската комисия, по програма „Гражданско правосъдие”  
("CIVIL JUSTICE" 2007-2013)


Целите на проекта са

  • Да подобри международното сътрудничеството между юристи (основно съдии, адвокати, медиатори), организации и институции, които участват в разрешаването на спорове в Европа, чрез създаване на мрежи и партньорства за разрешаване на международни спорове;
  • Да подобри съществуващите умения за прилагане на Медиация сред юристите в ЕС и да допринесе за подобряване на взаимодействието при прилагането на медиаторски техники за разрешаване на международни спорове;
  • Да популяризира използването на алтернативно разрешаване на международни спорове чрез Медиация и да подобри достъпа до Медиация в Европа.


Чрез тези цели се постига и привеждане в действие на практика на основните разпоредби на Директива 2008/52/EC от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на Медиацията по граждански и търговски въпроси.  

Дейностите по проекта включват

- Създаване на функциониращи партньорства и мрежи между европейски юристи, експертни организации и национални и Европейски институции, които желаят да участват в дейности, свързани с алтернативни методи за разрешаване на международни спорове;
- Работа с партньори за консолидиране на медиаторските техники, прилагани в Европа;
- Разработване на наръчник и провеждане на обучение за юристи – основно съдии и адвокати, в техники по Медиация;
- Разкриване на два центъра за международна Медиация – по един в България и Германия;
- Създаване на он-лайн портал за медиация, който предоставя съдействие за разрешаване на международни спорове и популяризира използването на Медиация по международни спорове в Европа;
- Провеждане на кампании за повишаване на информираността за медиацията - организиране на международна конференция, семинари и работни срещи, разпространение на печатни материали и използване на други средства за популяризиране.

Бенефициенти

Проектът ще обхване директно около 1000 юристи, граждани и представители на бизнеса и национални институции от Европа, а индиректно - чрез информационни кампании - ще достигне до около 7500 бенефициенти.


.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Лятна школа - Медиация край морето 2024 Лятна школа - Медиация край морето 2024 Актуални въпроси на съдебната и извънсъдебната медиация гр. ПомориеДати за провеждане: 7-9 септември 2024г.Програма...
Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...